Štampa Verzija za štampu

Poravnanje koje je punomoćnik zaključio pred sudom na štetu svog vlastodavca ne može se pobijati samo zbog toga što je štetan

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1833/73
Abstrakt:

Ako punomoćnik u toku postupka pred sudom zaključi poravnanje na štetu svog vlastodavca, onda vlastodavac ovo poravnanje ne može pobijati samo zbog toga što je zaključeno na njegovu štetu, sem slučaja kada je punomoćnik prilikom zaključenja poravnanja bio u zabludi, ili pod uticajem prinude ili prevare

Deskriptori: ZPP312 NADLEŽNOST PREDSEDNIKA VEĆA PRED RASPRAVU