Štampa Verzija za štampu

Ako je objekat građen na društvenom zemljištu, gradilac stiče pravo da koristi zemljište pod zgradom i ono koje je neophodno za eno korišćenje, dok postoji zgrada kao jedno faktičko stanje, a ne stiče povodom toga zemljišta pravo na upis u tpaijske ili druge knjige za evidenciju na zemljištu

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 20.05.1996 Broj: Gž.275/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: Društvena svojina; Društvena imovina Zemljišna knjiga SVOJINA VLASNIŠTVO GRADNJA TAPIJA