Štampa Verzija za štampu

Razlozi za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju se razlikuje od razloga za poništaj tog ugovora, pa se tužba za poništaj ugovora ne može zasnivati na činjenicama koje čine razlog za raskid i obrnuto

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o nasleđivanju
Sud:   Datum: 30.06.1994 Broj: Gž.234/92
Abstrakt:

-