Štampa Verzija za štampu

U rešavanju o određivanju ili produženju pritvora mora se navesti da pritvor može trajati do pravnosnažnosti presude ili pak do isteka roka izrečene kazne nepravnosnažnom prvostepenom presudom

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

U odluci donetoj nakon izricanja pravnosnažne presude kojom se pritvor održava na snazi ili pak pritvor tek tada određuje, dakle u rešavanju o produženju pritvora ili o rešenju o određivanju pritvora, mora se navesti da pritvor može trajati do pravnosnažnosti presude ili pak do isteka roka izrečene kazne nepravnosnažnom prvostepenom presudom.
Naša zakonitost-Praksa, 2098/23-24

Deskriptori: ZKP191 Pritvor ZKP199 Produženje pritvora posle optuženja ZKP300 OBEZBEÐENJE PRISUSTVA NA PRETRESU ZKP197/2 Produženje pritvora; Trajanje pritvora; Puštanje na slobodu