Štampa Verzija za štampu

Nepokretnost koja je bila predmet ostavinske rasprave, ali je tek kasnije otkrivena njenu tačna katastarska oznaka, nije NAKNADNO PRONAÐENA IMOVINA

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 01.04.1999 Broj: Rev.2454/87
Abstrakt:

Time što je u ostavinskom postupku nepokretnosti označena pogrešnim katastarskim oznakama, a bila je predmet ostavinske rasprave, ne može se tvrditi da je po saznanju za tačnu katastarsku oznaku ova nepokretnosti naknadno pronađena.
Naknadno je samo pronađena tačna katastarska oznaka pa se taj nedostatak može ispraviti ispravljanjem naznake u ostavinskom rešenju posle što ostavinski sud tačno identifikuje o kojoj se katastarskoj oznaci radi.

Deskriptori: Nasleđivanje; naslednik NAKNADNO