Štampa Verzija za štampu

Davalac izdržavanja posle smrti primaoca izdržavanja ne odgovara za njegove dugove ukoliko to nije ugovoreno

Sud:   Datum: 11.03.2004 Broj: Rev.3166/03
Abstrakt:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužioci su kao davaoci izdržavanja zaključili 30.04.1993. godine ugovor o doživotnom izdržavanju sa sada pok. D. Ć. kao primaocem izdržavanja. Pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Bačkoj Topoli, ovaj ugovor je raskinut. U toku trajanja ove parnice, 15.11.1995. godine D. Ð. je zaključio nov ugovor o doživotnom izdržavanju sa ovde tuženim D. M. na koga je odmah izvršen prenos prava svojine na nepokretnostima obuhvaćenim ovim ugovorom, kao naknada za dato izdržavanje. Nijednom odredbom ovog ugovora nije ugovorena odgovornost davaoca izdržavanja za eventualne dugove primaoca izdržavanja. D. Ć. je umro, a predmet tužbenog zahteva tužioca se odnosi na naknadu troškova koje su tužioci imali za njegovo izdržavanje.
Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da tuženi nije univerzalni sukcesor pok. D. Ć. i da s obzirom da to nije ugovoreno, ne odgovara za dugove primaoca izdržavanja, zbog čega je takav zahtev tužilaca pravilno odbijen kao neosnovan.
Naime, prema odredbi člana 119. Zakona o nasleđivanju koji je važio u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju sa tuženim ("Službeni glasnik SRS" broj 52/74), davalac izdržavanja ne odgovara posle smrti primaoca izdržavanja za njegove dugove, ali se to može ugovoriti. U konkretnom slučaju takva obaveza tuženog kao davaoca izdržavanja nije ugovorena, te tuženi kao singularni sukcesor primaoca izdržavanja ne odgovara za njegove dugove, kako su to pravilno zaključili i nižestepeni sudovi."