Štampa Verzija za štampu

Sporazum o načinu i opsegu izvršavanja prava trajnog korišćenja zemljišta između vlasnika posebnih delova zgrade, uvek ima privremeni karakter

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 18.01.1990 Broj: Rev.1485/89
Abstrakt:

Ovo stoga što fizička deoba zemljišta u društvenoj svojini nije dopuštena