Štampa Verzija za štampu

Sud u revizijskom postupku ne može prihvatiti povećanje tužbenog zahteva koje se sastoji u tome da umesto dinarske protivvrednosti deviza na dan podnošenja tužbe traži protivvrednost deviza na dan presuđenja, iako bi inače imao pravo na tako utvrđenu protivvrednost, jer sud u parničnom postupku odlučuje u granicama zahteva koji su stavljeni u postupku (član 2. stav 1. ZPP).

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.47/85
Abstrakt:

-

Deskriptori: Vrednost PROMENA ZPP002 Vezanost tužbenim zahtevom; Sud odlučuje u granicama zahteva