Štampa Verzija za štampu

Produženje radnog veka, u skladu sa članom 74. stav 4. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa, može se odrediti na osnovu uslova koji su utvrđeni kolektivnim ugovorom, odnosno opštim aktom, bez obzira što te uslove ne predviđa Zakon o radnim odnosima Srbije

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 25.10.1997 Broj: Gž.4047/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODNOS - RADNI ODNOS - RADNI KOLEKTIVNI UGOVOR KOLEKTIVNI UGOVOR ZRO088 PRESTANAK RADNOG ODNOSA - PENZIONISANJE