Štampa Verzija za štampu

Oštećeni kao tužilac ne može predlagati da se postupak nastavi u pravcu nekog drugog krivičnog dela koje se činjenično razlikuje od dela za koje javni tužilac nije dobio krivična prijava i nije se izjašnjavao da li će za to delo goniti ili ne

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.161/68
Abstrakt:

Oštećeni, kad preduzima gonjenje, ne može predlagati sudu da nastavi istragu u pravcu nekog drugog krivičnog dela koje se činjenično razlikuje od dela za koje javni tužilac nije krivična prijava, i javni tužilac se nije izjašnjavao da li će za to delo goniti ili ne.
Oštećeni treba da traži od javnog tužioca da predloži sprovođenje istrage za to činjenično stanje, a ako javni tužilac to odbije, da dostavi zahtev za prihvatanje postupka