Štampa Verzija za štampu

Ocenjeno je da nije postojala trajna zajednica života između poginulog i njegove braće (tužilaca) u smislu člana 201. stav 2. ZOO kad su tužioci osnovali svoju porodicu i živeli odvojeno od brata iako su se posle toga međusobno pomagali

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.765/88
Abstrakt:

-