Štampa Verzija za štampu

SAMO iz činjenice da je učinilac krivičnog dela izdavanja čeka bez pokrića u kratkom vremenskom intervalu imao negativan saldo na svom tekućem računu u velikom iznosu, ne proizilazi da je postojala NAMERA pribavljanja protivpravne imovinske koristi

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 28.12.1997 Broj: Ps.000/84
Abstrakt:

Samo iz činjenice da je učinilac krivičnog dela izdavanja čeka bez pokrića iz čl. 172. KZ SFRJ u kratkom vremenskom intervalu imao negativan saldo na svom tekućem računu u iznosu od preko sto hiljada dinara da bi daljim prometom preko toga računa, makar i nešto više od četiri mjeseca ponovo bio uspostavljen pozitivan saldo, ne proizilazi još njegova namera pribavljanja protivpravne imovinske koristi u tom iznosu.
Pri tome su ostvarena obeležja toga krivičnog dela iz čl. 172. st. 1. KZ SFRJ ako je ac znao da u trenutku izdavanja čeka nema pokrića na svom tekućem računu. "Naša zakonitost", dodatak Pregled prakse, 24/243 Pravo shvatanje zauzeto u sjednici Krivičnog odeljenja

Deskriptori: KZJ172 IZDAVANJE ČEKA BEZ POKRIĆA Namera pribavljanja protivpravne koristi