Štampa Verzija za štampu

Ako je optuženom suđeno u odsustvu mimo zakonskih uslova postoji povreda iz člana 364 stav 1 tačka 3 ZKP-a jer je pretres održan bez lica čije je prisustvo po zakonu obavezno

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 01.01.1965 Broj: Kž.1544/65
Abstrakt:

-