Štampa Verzija za štampu

Tužba u stambenom sporu ne može se podneti pre nego odluke o dodeli stana bude konačna

Sud:   Datum: 23.03.1998 Broj: Gž.34/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: Strana valuta; devize TUŽBA UPIS U ZK/JEDINSTVENU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI STAMBENI SPOR