Štampa Verzija za štampu

U parničnom postupku sud nije vezan za pravnosnažnu presudu krivičnog suda kojom je optuženi oslobođen optužbe

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3598/71
Abstrakt:

Krivična presuda, kojom je vozač automobila oslobođen optužbe za krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja, bez uticaja je na građansko pravnu odgovornost tuženog za štetu prouzrokovanu istom radnjom.
Stoga se u parničnom postupku može utvrđivati postojanje nepravilne i nepropisne vožnje vozača i uzročne veze između ovakve vožnje i nastale štete

Deskriptori: KZS195 Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja Šteta - naknada; Naknada štete ZPP012/3 Vezanost krivičnom presudom