Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je u ranijoj pravosnažnoj presudi rešeno o odštetnoj odgovornosti kao predhodnom pitanju nije smetnja da u drugoj presudi koju donese u pogledu istih stranaka i istog štetnog događaja, sud ponovo odluči o odštetnoj odgovornosti kad to predhodno pitanje nije bilo predmet izreke, pa nije steklo svojstvo pravosnažnosti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.1032/84
Abstrakt:

-