Štampa Verzija za štampu

Punomoćnik, kome je dato ovlašćenje za pokretanje bračnog spora, ne može podneti tužbu za razvod braka posle smrti svog vlastodavca

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 03.04.1979 Broj: Rev.193/72
Abstrakt:

Punomoćnik, kome je dato ovlašćenje za pokretanje bračnog spora, ne može podneti tužbu za razvod braka posle smrti svog vlastodavca

Deskriptori: SPOR