Štampa Verzija za štampu

Sudija koji je u istom predmetu, kao istražni sudija, sproveo istražne radnje, ne može odlučivati o žalbi

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kzz.17/84
Abstrakt:

Ovo zato što on ne može suditi ni na prvostepenom glavnom pretresu, a prema čl. 375. za postupak pred drugostepenim sudom važi sve što i za prvostepeni glavni pretres, ako nije što drugo određeno

Deskriptori: Istražni sudija ZKP039 Razlozi za izuzeće sudije i sudije porotnika ZKP373 PRETRES U DRUGOM STEPENU PRIMENA ODREDBI O PRETRESU (NA 2.ST)