Štampa Verzija za štampu

Protivpravno zauzimanje zemljišta u društvenoj svojini, je TRENUTNO krivično delo

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 15.04.1999 Broj: Ps.2/97
Abstrakt:

Ovim stavom, zamenjen je RANIJI STAV zauzet u sednici, od 27.09.1984

Deskriptori: KZS142 Protivpravno zauzimanje zemljišta sa posebnom namenom