Štampa Verzija za štampu

Samom uknjižbom se ne zasniva svojina: uknjižba je zakoniti način sticanja po pravnom osnovu i pretpostavlja, po pravilu, ustupanje punovažnim poslom od lica koje ima svojinu. Odstupanje od toga postoji pod uslovima savesnog sticanja pravnim poslom i uknjižbe saglasno načelu poverenja u zemljišne knjige

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.2587/64
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga ZZK026 Uknjižba, uknjiženjnje Sticanje prava (svojine ili drugih prava) UPIS U ZK/JEDINSTVENU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI POVERENJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU POVERENJE