Štampa Verzija za štampu

Prolongirano anksiozno depresivno stanje, iako nova okolnost, nije takve prirode i značaja da bi očigledno dovela do blaže osude

Sud:   Datum: 07.12.1997 Broj: 1.U.80/95
Abstrakt:

-