Štampa Verzija za štampu

Činjenica da su maloletnici zajednički izvršili krivično delo oduzimanja motornog vozila predstavlja osnov za solidarnu odgovornost tuženih roditelja

Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.2441/75
Abstrakt:

Naime, kad više lica zajednički pričine štetu, njihova odgovornost je solidarna, a tuženi odgovaraju za protivpravne radnje svoje dece pod istim uslovima.
Pri tom je bez značaja činjenica koji od maloletnika je neposredno svojom radnjom oštetio vozilo, jer oni zajednički snose rizik za sve štetne posledice koje su proistekle u vezi sa bespravnim oduzimanjem vozila.
Bespravno oduzimanje vozila od strane više maloletnika

Deskriptori: Više lica Maloletnik; Maloljetnik; ŠTETA - ODGOVORNOST