Štampa Verzija za štampu

Profil i stručna sprema nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u srednjoj školi utvrđuje se aktom ministarstva prosvijete i nauke

Sud:   Datum: 28.01.1993 Broj: 1.U.29/93
Abstrakt:

-