Štampa Verzija za štampu

Tužba radi nedopustivosti izvršenja može se podneti u toku izvršnog postupka, a ne i nakon što je izvršni postupak dovršen i izvršenje na osnovu dozvole izvršenja provedeno

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.2204/83
Abstrakt:

Napomena: videti sada čl. 54. st. 2. ZIP.

Deskriptori: ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA