Štampa Verzija za štampu

Železničko - transportno preduzeće odgovorno je za štetu koju građanin pretrpi usled povrede od lokomotive prilikom prelaska preko železničke pruge iako je taj prelaz bio označen kao službeni prelaz, ako nisu preduzete i druge mere da se građanima onemogući kretanje na toni mestu

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.09.2003 Broj: Rev.16/70
Abstrakt:

Odgovornost železničko - transportnog preduzeća Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.16/70 od 00.00.1970