Štampa Verzija za štampu

Preduzeće nije ovlašćeno da da pokreće spor o disciplinskoj odgovornosti već samo radnik

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 30.11.1994 Broj: Gž.427/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: TUŽBA DISCIPLINSKI POSTUPAK ZRO063 Disciplinska mera