Štampa Verzija za štampu

Sustanar nema preče pravo kupovine ni na delu stambene zgrade u kome stanuje ni na celoj stambenoj zgradi

Sud:   Datum: 20.05.1996 Broj: Gž.473/65
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga KUPOVINA Stambena zgrada SUSTANAR Preče pravo