Štampa Verzija za štampu

Protiv pravnosnažne odluke donete u postupku osiguranja revizija nije dopuštena

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o izvršnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.2394/82
Abstrakt:

-