Štampa Verzija za štampu

Okrivljeni će se pustiti na slobodu uz ponuđeno jemstvo teka kada rešenje o jemstvu postane pravosnažno i kad jemstvo bude pruženo

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 07.11.1975 Broj: PsK./75
Abstrakt:

Pri tome se polazi od stanovišta, da su jemstvo i pritvor dve različite mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i uspešno vođenje krivičnog postupka koje se određuju pod različitim uslovima
Usled toga kada se određuje jemstvo, i u vezi s tim puštanje okrivljenog na slobodu iz pritvora, tada žalba protiv rješenja o jemstvu ima suspenzivno dejstvo"
Na žalbu protiv rešenja o jemstvu se, dakle, ne primenjuju propisi iz člana 199. stav 3. član 265. stav 2. i član 353. stav 6. ZKP, koji određuju da žalba izjavljena protiv rešenja o pritvoru ne zadržava izvršenje rešenja., U stvari se, po ovim propisima ukida pritvor zbog toga što više ne postoje razlozi za pritvor, dok se rešenje o jemstvu donosi kada postoji razlog za pritvor iz člana 191. stav 2. tačka 1. ZKP, tj. opasnost od bekstva, ako sud nađe da ponuđeno jemstvo pruža garanciju da okrivljeni ipak neće pobeći. Stoga je razumljivo da je zakon stroži i da traži više tj. traži pravosnažnost rešenja o puštanju na slobodu dok postoji makar i bojazan da će okrivljeni pobeći, nego u situaciji kada više ne postoji razlog za pritvor, pa ni opasnost od bekstva
Ovakav stav potvrđuje i praksa naših sudova
Okružni sud u Novom Sadu Kri.479/94 od 2.08.1994.u kome se u drugom stavu dispozitiva, pored ostalog, navodi."o danu i času ukidanja pritvora odlučiće se posebnim rešenjem, a po pravosnažnosti rešenja.Kri 479/94 o prihvatanju jemstva uprema članku Save Ðurđića
Stav Krivičnog odeljenja