Štampa Verzija za štampu

Odluka o dodeli stana postaje pravnosnažna kada je donese nadležan organ, objavi se na način predviđen zakonom i kada se omogući drugim radnicima da istaknu prigovor ako smatraju da su njihova prava povređena.

Sud:   Datum: 30.11.1994 Broj: Gž.14/92
Abstrakt: