Štampa Verzija za štampu

Odredba koja bivšem vlasniku daje pravo da bira da mu se naknada Odredi prema stanju u vreme predaje nekretnine ili u vreme donošenja prvostepene odluke o naknadi, odnosi se samo na slučajeve kad je novi korisnik zemljišta stupio u posjed legalno, a ne i kad je u posjed stupio samovlasno

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 26.01.1989 Broj: Rev.2741/88
Abstrakt:

Zakon samo izuzetno dozvoljava stupanje u posjed prije konačnosti rješenja o eksproprijaciji.