Štampa Verzija za štampu

Iskazi i terećenje saoptuženih predstavlja dokaz kao i svaki drugi, te da podleže slobodnoj oceni, ali je pri tome potrebna posebna obazrivost i kritičnost naročito ako su im interesi različiti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1972 Broj: Kž.113/72
Abstrakt: