Štampa Verzija za štampu

Prilikom utvrđivanja udela bračnog druga u zajedničkoj imovini, mora se uzeti u obzir i pasiva. Kada je nosilac kredita samo tuženi bračni drug onda se tužilac i bez formalne protiv-tužbe izrekom presude može obavezati na otplatu kredita u kvoti koja mu je priznata kao udeo u toj aktivi

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 28.02.1993 Broj: Rev.1486/87
Abstrakt:

Procesne zatezne kamate na iznos neisplaćenih dospelih zateznih kamata ne mogu se zahtevati dok ne prestanke glavno novčano potraživanje iz kojeg kamate proizilaze, pa i kada su obračunate i utvrđene u apsolutnom iznosu uz glavni zahtev

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina Kredit; Kreditiranje