Štampa Verzija za štampu

Naređivanje izvršenja zatvora kao zamene novčane kazne koja se nije mogla prinudno izvršiti u nadležnost je veća z čl. 23. st. 6, a ne sudije koji postupa po izvršenju krivične sankcije

Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 30.11.-0001 Broj: PsK./.80
Abstrakt:

-