Štampa Verzija za štampu

Ko ukrade Barirani ček koji je bio snabdeven žigom preduzeća i potpisom ovlašćenog službenika u koji je trebalo uneti samo svotu i upotrebi ga, izvršio je krivično delo krađe a ne i Prevare i/ili Falsifikovanja isprave

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1956 Broj: Kž.1377/56
Abstrakt: