Štampa Verzija za štampu

Ako okrivljeni i njegov branilac obavešteni o sednici veća jer to nisu zatražili, time nije povrijeđeno načelo pravičnosti iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 22.12.2002 Broj: Kvlp.7/01
Abstrakt:

U konkretnom slučaju o sjednici vijeća drugostepenog suda nisu bili obavješteni okrivljeni i njegov branilac, jer oni takav zahtjev nisu ni postavili, niti je njihovo prisustvo bilo korisno po ocjeni vijeća i predsjednika vijeća, mada je o toj sjednici, a na osnovu člana 370. ZKPa bio obavješten Okružni javni tužilac na kojoj je prisustvovao njegov zamjenik.
Time nije povrijeđeno načelo pravičnosti koje proizilazi iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a koja je konvencija sastavni dio pravnog sistema BiH, odnosno njenih entiteta.
Ovo zbog toga što je postojala mogućnost da okrivljeni i njegov branilac, na način kako to popisuju odredbe člana 371. ZKP zatraže da budu obavješteni o sjednici vijeća, a to pravo ima svoju pravnu podlogu u načelu pravičnosti koje je načelo sadržano u ovoj konvenciji, bez obzira što su odredbe člana 371. ZKP prije donošenja Ustava BiH stavljene van snage Zakonom o izmjeni ZKP ("Službeni glasnik RS" broj 4/93).
Dakle, pozivanje na ovaj pravni standard, a tiče se načela pravičnosti imalo bi punog smisla da su okrivljeni i njegov branilac zatražili da budu obavješteni o sjednici vijeća.
Ovako nije povređeno pravo odbrane osuđenog u žalbenom postupku, jer se praktično na o pravo osuđeni a ni njegov branilac nije ni pozivao.
Vrhovni sud Srpske, KvLp.7/01 od 27.08.2001