Štampa Verzija za štampu

Jedan od suparničar nema pravni interes za podnošenje izjave protiv dela presude kojim je odbijen tužbeni zahtev u odnosu na drugog suparničara (osiguravajuću organizaciju) jer ne može osnovano tražiti da se i u odnosu na tu organizaciju donese osuđujuća presuda

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.2206/86
Abstrakt:

-