Štampa Verzija za štampu

Upravni organ je ovlašćen da odluči o provođenju obnove postupka bez donošenja posebnog zaključka o obnovi, ali samo u slučajevima kada je to, prema okolnostima slučaja moguće, kao i u interesu ubrzanja postupka

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 02.06.1997 Broj: U.144/94
Abstrakt:

-

Deskriptori: Upravni postupak UPRAVNI AKT