Štampa Verzija za štampu

Zakon ne isključuje mogućnost da se presuda zasniva na iskazu okrivljenog iz istrage i ako je on od njega na glavnom pretresu odstupio

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1984 Broj: Kž.1329/84
Abstrakt:

Navodi se da to nije u suprotnosti sa odredbom člana 347. ZKP-a, pošto u takvom slučaju predmet rasprave na glavnom pretresu mora biti i iskaz dat u istrazi, i, prema tome, taj iskaz je kao dokaze izveden na glavnom pretresu.