Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

24. Saobraćaj na autoputu i motoputu

Član 102

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Autoputem i motoputem dozvoljeno je kretanje samo motocikla, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila.

Autoputem i motoputem ne smeju se kretati vozila iz stava 1. ovog člana čija je najveća konstruktivna brzina manja od 50 km/h.

Odredba st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na policijska i vojna vozila.

« Prethodni član Sledeći član »