Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

VI. POSEBNI USLOVI SAOBRAĆAJA

Član 131

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministar nadležan za poslove saobraćaja će bliže propisati način, vreme posedovanja i korišćenja zimske opreme na vozilu u saobraćaju na putevima.

Vozač je dužan da u saobraćaju na putu zimsku opremu poseduje i koristi na propisan način.

Ministar nadležan za poslove uređenja, održavanja i opremanja javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu će bliže propisati uslove koje moraju da ispunjavaju motorne sanke i vozači motornih sanki, kao i način njihove upotrebe na skijalištu, uz saglasnost ministra unutrašnjih poslova.

« Prethodni član Sledeći član »