Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 144

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za regulisanje pristupa vozila upotrebljavaju se semafori sa dvobojnim svetlima. Svetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a zeleno svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a zeleno svetlo desno.

Svetla iz stava 1. ovog člana imaju značenje: crveno svetlo – zabranjen pristup, a zeleno svetlo – dozvoljen pristup. Ta svetla ne smeju da budu uključena istovremeno.

Vozač ne sme proći svetlosni saobraćajni znak iz stava 1. ovog člana kada mu je tim znakom zabranjen prolaz.

« Prethodni član Sledeći član »