Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 150

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Svetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svetla u obliku kruga narandžaste boje i označavaju mesto na putu ili deo puta na kome se izvode radovi ili su nastale prepreke na putu.

« Prethodni član Sledeći član »