Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

IX. TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

Član 157

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a na opštinskim putevima i ulicama u naseljima organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Na delu puta gde dolaze u dodir državni i opštinski putevi, odnosno ulice u naselju, organ jedinice lokalne samouprave je dužan da, prilikom tehničkog regulisanja saobraćaja iz svoje nadležnosti, odluku uskladi sa načinom tehničkog regulisanja saobraćaja na državnom putu.

« Prethodni član Sledeći član »