Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

5. Finansiranje bezbednosti saobraćaja

Član 17

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja.

(2) Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

1) budžet Republike Srbije, budžet jedinice teritorijalne autonomije i budžet jedinice lokalne samouprave,

2) naplaćene novčane kazne za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima,

3) pokloni ili prilozi pokrovitelja dati Republici, jedinici teritorijalne autonomije ili jedinici lokalne samouprave,

4) ostali prihodi.

« Prethodni član Sledeći član »