Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

3. Praktična obuka

Član 215

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Praktična obuka obuhvata ovladavanje veštinama u upravljanju vozilom u saobraćaju na putu, u pogledu:

1) provere i pripreme vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu,

2) upotrebe komandi i uređaja vozila,

3) izvođenja propisanih radnji vozilom na uređenom poligonu,

4) izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu iz člana 214. stav 1. tačka 11) ovog zakona,

5) upravljanja vozilom u saobraćaju na putu u naselju, u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja,

6) upravljanja vozilom u saobraćaju na putu van naselja, u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja,

7) upravljanja vozilom na putu u naselju i van naselja, u noćnim uslovima,

8) uvežbavanja radnji vozilom i postupanje vozača u različitim saobraćajnim situacijama,

9) razvijanja odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do saobraćajne nezgode.

Bliže propise o načinu sprovođenja praktične obuke kandidata za vozače donosi ministar unutrašnjih poslova.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona dužno je da praktičnu obuku kandidata za vozače obavlja na propisan način.

« Prethodni član Sledeći član »