Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

7. Vozila za osposobljavanje vozača

Član 229

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vozilo za obuku kandidata za vozače vozila B kategorije mora imati ugrađene duple nožne komande, osim komande za ubrzavanje, a vozila kategorije C i D umesto duplih komandi mogu imati ugrađenu komandu pomoćne-parkirne kočnice na dohvat ruke instruktora vožnje.

Vozilo za obuku kandidata za vozače vozila B kategorije ne može imati automatski menjač.

Motorno vozilo kategorije B, C1, C, D1 i D mora imati ugrađen tahograf.

« Prethodni član Sledeći član »