Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 235

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača kojem je izdata potvrda o završenoj teorijskoj obuci za vozača određene kategorije.

Praktičnom ispitu može da pristupi kandidat za vozača:

1) koji je zdravstveno sposoban za vozača određene kategorije,

2) koji ispunjava starosni uslov za sticanje prava upravljanja vozilom odgovarajuće kategorije,

3) kome je izdata potvrda o položenom teorijskom ispitu pri čemu od dana polaganja teorijskog ispita ne sme proći više od jedne godine,

4) kome je izdata potvrda o završenoj praktičnoj obuci odgovarajuće kategorije,

5) kome je izdata potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći.

Kandidat za vozača nakon završene obuke podnosi prijavu za polaganje teorijskog, odnosno praktičnog ispita.

Kandidat za vozača uz prijavu mora da podnese dokaze o ispunjenosti uslova iz st. 1. i 2. ovog člana i člana 237. stav 6. ovog zakona.

Ispunjenost uslova za polaganje ispita iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje pravno lice koje obavlja obuku vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poništiće teorijski ispit ili praktični ispit ili vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi za izlazak kandidata na ispit i to:

1) teorijski ispit u roku od jedne godine od dana položenog teorijskog ispita,

2) praktični ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 1) ili tačka 3) ili tačka 4) ovog člana u roku od jedne godine od dana položenog praktičnog ispita,

3) vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 2) ovog člana u roku do navršenih godina propisanih za dobijanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.

« Prethodni član Sledeći član »