Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 257

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Privredno društvo za vršenje tehničkog pregleda vozila mora da ispunjava propisane uslove u pogledu:

1) građevinskog objekta sa prilaznim i izlaznim putevima,

2) uređaja i opreme za vršenje tehničkog pregleda,

3) stručnog kadra.

Građevinski objekat iz stava 1. tačka 1) ovog člana mora biti u vlasništvu privrednog društva koje vrši tehnički pregled ili njegovo korišćenje mora biti obezbeđeno zaključenim ugovorom o zakupu.

« Prethodni član Sledeći član »