Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 259

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda mora imati najmanje dva kontrolora tehničkog pregleda.

Kontrolori tehničkog pregleda moraju biti u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u privrednom društvu iz stava 1. ovog člana.

« Prethodni član Sledeći član »